Generalforsamling i Karup Å Golfklub


Onsdag den 23. januar kl. 19.00 afholdes der generalforsamling på Karup Hotel.
Dagsorden jf. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 9. januar 2019.
På mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter. (Uændret)
6. Forslag fra bestyrelsen. (*)
7. Forslag fra medlemmer. (ingen)
8. Valg af formand (lige år). Jan Søgaard Madsen 2018 – 2020 ikke på valg.
Lars Wedel Petersen villig til valg
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (jf. § 8, stk. 3 og 4)
(*) Da Jan Søgaard Madsen og Per Lauesen har trukket sig i utide er der en formand og en suppleant, der kun skal vælges for et år, her i 2019.

Bestyrelsen:
Niels Søe Borup 2018 – 2019 på valg Villig til genvalg
Ole Johnsen 2018 – 2019 på valg Villig til genvalg
Henrik Brændgaard 2017 – 2019 på valg Villig til genvalg
Morten Lie 2018 – 2020 ikke på valg
Michael Weltz Jacobsen 2018 – 2020 ikke på valg
Suppleanter:
Per L. Lauesen 2018 – 2020 ikke på valg NY skal vælges
Bruno O Andersen 2018 – 2019 på valg Villig til genvalg
10. Revisor og revisorsuppleanter. (jf. § 8, stk. 5)
Jens Jørgen Jeppesen 2018 – 2020 ikke på valg
Jens Overgaard. 2018 – 2020 ikke på valg
Suppleanter
Ole Bom Nielsen 2017 – 2019 på valg Villig til genvalg
Peder F. Rasmussen 2017 – 2019 på valg Jytte Andersen villig til valg

11. Eventuelt.

 

Tak til sponsorer

 • j_chr_koldkur.gif
 • OBH.jpg
 • XL_Sunds3.jpg
 • carl-nexo.jpg
 • handelsbanken.jpg
 • golfexperten.jpg
 • hessellund-so-camping.jpg
 • karup-fodterapi.jpg
 • hotel-karup.png
 • aulum-vin.jpg
 • serritslev.jpg
 • BSJ-logo.jpg
 • jn-biler.jpg
 • kolvraa_tomrer.jpg
 • frisko.jpg
 • karup-kartoffel.jpg