Bliv Frivillig:

Karup Å Golfklub er 100% drevet af frivillig arbejdskraft!

Dvs. banes stand afspejles i hvor mange der påtager sig en bærende rolle, enten som

tovholder og igangsætter, eller en del af et team der har et områdeansvar mht. vedligehold.

Her kan du læse lidt om hvad vi laver og til hvem du kan melde dig som frivillig til, hvis du synes du vil være en del af dem der holder bane, maskiner og klubhus i god stand.


Gødning:

Hver 3. uge ca. gødes greens. Vi bruger en specialgødning som udlægges med manuel spreder på hjul.


Den rette mængde gødning hældes i spreder, hvorefter den skubbes rund på green indtil al gødningen er fordelt. Den største udfordring i dette, er at det helst skal gøres umiddelbart

inden regnvejr da gødningen skal ”vandes ned”

i underlaget. Varighed ca. 1 time.


Vil du hjælpe, så kontakt Klaus på 24 42 44 34


Fairways:

Rundt om greens og tee-steder.


Vores fairways bliver klippet 2 gange i ugen. Igen er det et team af frivillige der klipper. Varighed er ca. 2-2,5 time.

Er du til store maskiner og frisk luft, er det her

lige opgaven for dig. Fairwayteamet styres af Brian hvem du kan tilmelde til på 40 20 98 11.

Igen er der selvfølgelig en grundig oplæring i klipning og betjening af maskine.


Rough:

Vores rough bliver holdt nede med vores sidst tilkomne klipper, en Zero-turn med rotorklipper.


Teamet klipper rough ca. 3 – 4 gange om året i en koordineret indsats hvor hvert medlem har et specifikt område på banen at klippe.


Der koordineres brug af klipper internt i gruppen så klipperen ikke ” dobbelt-bookes”.

Interesseret: Kontakt Klaus 24 42 44 34


Fringe / 2. klipning langs fairway:

Igen er vore zero-turn i spil. Der klippes i en klippebordsbredde langs begge sider af fairway

så der laves en glidende overgang mellem

fairway og semi-rough.

Dette gøres 1 gang om ugen i lal-vækst og 2

gange i høj-vækst. Igen koordineres der internt.


Ansvarlig og tilmelding til Klaus 24424434


Bunkers:

Bunkers bliver holdt af faste frivillige til hver bunker. Dvs. man tildeles en eller 2 bunkere som man har ansvaret for at rive og holde fri for

ukrudt. Bunkers skal være revet op til hver turnering så de ikke er fyldt med dyrespor og ellers efter behov hvor man er sin egen kritikker på hvornår der eller rives. Ca. 8-10 gange årligt

og varighed er ca. en halv til en hel time.


For yderligere info eller tilmelding til

Klaus på 24424434


Maskiner:

Uden maskiner og vedligehold, havde vi ingen bane! Maskinerne bliver vedligeholdt af Per og Robert, der sørger for at overholde smøring, service, eftersyn og hvad der nu må opstå af vedligehold på dem.


Tidsforbruget er størst ved sæsonstart og lidt svært at sætte tid på. Der plejer dog at være tid

til en god sludder og en kold øl mens der

arbejdes. Som det eneste vedr. banen, kræves

der her en vis viden om større motordrevne maskiner. Per og Robert har en god erfaring fra forsvaret i at skrue på ting der kan flyve og er kompetente kollegaer i vores ”lade” hvor vi opbevarer vores maskiner.


Tilmelding til Per 26214722


Klubhus:

Klubhuset holdes rent og ryddeligt ved en

ugentlig rengøring. Ligeledes afholdes der 2

årlige arbejdsdage hvor der klippes hæk og lignende. Rengøring mv. koordineres internt i teamet.


Tilmelding eller info Carl tlf 20145680


Takke-turnering til de frivillige:


Hvert år afholdes der en lukket turnering for

dem der yder en frivillig indsats i klubben. Turneringen er gratis at deltage i og klubben

giver mad, øl, vand, og præmier til de deltagende som en tak for indsatsen.


Vil du hjælpe med at afholde den, så kontakt en fra Baneudvalget.