Lokal regler pr. 13/4/2024

Bane markeringer:

Hvide markeringer: Out of Bounds.

Røde markeringer: Strafområde.

Blå markeringer: Areal under reparation.

Sort top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller malede linjer.

1) Pæle m.v. som ikke flytbare forhindringer:

Alle røde og blå markeringer, afstandsmarkeringer, vandere, skilte, borde, bænke og affaldsspande, behandles som ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

2) Out of Bounds:

På Hul 1, 2, 10, 11 samt bagved hul 5 og 14 defineres Out of Bounds grænsen af sort/gule pæle.


3) Veje og stier:

På alle kunstigt anlagte veje og stier, såsom stier der er belagt med træflis, er det tilladt droppe fri uden straf. Dog ikke nærmere flaget. Regel 16.1a.
4) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet:

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.


5) Teesteder:

Hvis der spilles fra måtter på teestedet, afgrænses teestedets størrelse af måtten.


Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt DGU – april 2023.


Information og ordensregler:

Alle markeringer er til midt green (luftlinje). Gule = 150 m. Røde = 100 m. Blå = 50.


Alle former for færdsel på millitæropråde vil medføre bortvisning, i henhold til klubbens ordensregler.


Karup Å Golfklub

Baneudvalg og Regeludvalg