Ret dine nedslagsmærker

VIGTIG info til medlemmer og brugere af Karup Å Golfklub.

Vi har den sidste tid konstateret at mange spillere fejler i at rette deres nedslagsmærker op. Det er ikke en svær ting at gøre og vælger man ikke at gøre det, kan det have store konsekvenser for vores greens.

Et nedslagsmærke er fra 3 til 6 uger om at ”reparere” sig selv under gunstige betingelser, i værste fald dør græsset hvor det er blevet trykket og efterlader både en gold plet og et hul. Vi har nogen frivillige der gør en kæmpe indsats for at få vore greens gjort bedre. Når der ikke rettes nedslagsmærker modarbejdes dette arbejde, så tænk dig om og kig en ekstra gang. Selv lavtflyvende bolde efterlader mærker i denne våde periode, så vær opmærksom på at et nedslagsmærke blot kan være 0,5 – 1 mm dyb og være 5-7 cm lang og ikke bare ”en halv bold i jorden”. Til alle som har glemt det- begynderlektioner starter med at få introduceret pichforcken….! BRUG DEN

Se videoen, som viser hvordan det skal gøres.